Rechtszaak voor betaalbare drinkwatervoorziening in de toekomst

Gouda/Den Haag – Donderdag 17 mei vond de zitting plaats in de rechtszaak over de lozing van de stof GenX door chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht. Drinkwaterbedrijf Oasen wil dat de lozing van Chemours verder wordt afgebouwd en dat dit terugkomt in de voorwaarden van de vergunning. Het drinkwater voldoet weliswaar aan alle strenge eisen, maar Oasen wil voorkomen dat er in de toekomst aanvullende zuiveringen moeten worden gebouwd op kosten van de klant.

In de rechtbank Den Haag gaf Oasen op 17 mei uitleg over het belang van het verder afbouwen van de lozing. Chemours heeft op dit moment een vergunning om 2.035 kilo GenX per jaar te mogen lozen. Die hoeveelheid levert geen gevaar op voor de veiligheid van de drinkwatervoorziening van Oasen. Desondanks gaat Oasen in beroep bij de rechtbank, omdat het risico bestaat dat Oasen in de toekomst extra moet investeren om te voorkomen dat de stof na verloop van jaren te dicht bij de veilige richtwaarde komt.

Regelgeving verbeteren

Oasen zal er altijd voor zorgen dat het drinkwater veilig is en blijft, maar wanneer de veilige richtwaarde wordt benaderd zal het bedrijf miljoenen gaan investeren voor extra zuiveringsinspanningen. Oasen vindt dat die kosten niet door haar klanten, maar door de vervuiler moeten worden betaald, in dit geval Chemours. Oasen streeft ernaar om in goede samenwerking met de overheid een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de regelgeving rondom lozingsvergunningen. Want wat er niet in het milieu komt, hoef je ook niet eruit te halen. De uitspraak van de rechter volgt naar verwachting aan het begin van de zomer.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android
17-05-2018 15:06