Provincie Zuid-Holland als enige zonder coalitieakkoord

Alle provincies van Nederland hebben ondertussen een coalitieakkoord gemaakt en zijn aan de slag, op ons Zuid Holland na. Nu is er altijd één de laatste in de rij, maar waarom moet het zolang duren in Zuid Holland?

De partijen VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zijn al geruime tijd in gesprek om een akkoord op te stellen. Volgens de formateur Jon Hermans-Vloedbeld komt er witte rook onder de deur uit rond 20 augustus, zo laat hij weten bij RTVWest.

De reden dat het zolang duurt in Zuid Holland heeft natuurlijk alles te maken met de komst van het Forum voor Democratie. Die mocht natuurlijk niet aan de macht komen en dus is er nu een verplicht nummertje gemaakt tussen partijen van rechts tot en met links. Zo’n brede coalitie betekent vaak veel vergaderen en weinig echte veranderingen. Vlees noch vis noemen ze dat ook wel. Vandaar dat we de laatste zijn.

Advertisements

Wel benieuwd hoe men het klimaatakkoord gaat implementeren, het vermoedelijk allerbelangrijkste thema voor de komende 10 jaar. Zuid Holland is in ieder geval door zijn traagheid niet meegenomen in het landelijke onderzoek van de NVDE over het implementeren van het Klimaatakkoord. In de meeste provincies wordt het Klimaatakkoord en de bijbehorende ambities expliciet onderschreven. Zeven van de elf provincies reserveren geld voor klimaatbeleid. De voorbeeldrol in het verduurzamen van de eigen gebouwen en auto’s pakken ze nog maar mondjesmaat. Aldus het onderzoek.

Na de zomer zal dit “moetje” tot een hoogtepunt moeten komen. Dan zijn we al 6 maanden (be)stuurloos. Niets van gemerkt overigens.

29-07-2019 13:20