Provinciale Staten vergaderen over Permanente bewoning recreatiewoningen

Provinciale Staten vergaderen op 22 september over Permanente bewoning recreatiewoningen en de Woonbarometer 2020, regionale woningbouwprogramma’s 2020 en actualisatie 2021

Provinciale Staten bespreken het voorstel van Gedeputeerde Staten over maatwerk voor permanente bewoning van recreatiewoningen. GS zegde in de voorbereidende commissie toe om begin 2022 de twee parken De Giessenburg en De Bilderhof in de gemeente Molenlanden nader uit te werken. Groep JA21 kondigde een motie aan voor deze vergadering.

Woonbarometer 2020, regionale woningbouwprogramma’s 2020 en actualisatie 2021
Provinciale Staten bespreken het woonbeleid van de provincie Zuid-Holland en onderzoeken of extra sturing van de provincie Zuid-Holland nodig is om tot een passende woningvoorraad te komen. In de bespreking wordt gekeken of er speling is ontstaan tussen de opgaven die regio’s en gemeenten ten doel stellen.

Advertisements

Insprekers kunnen zich tot uiterlijk één dag voor de vergadering om 12.00 uur in de middag per mail of telefonisch bij de Statengriffie aanmelden.

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in The Hague Conference Centre New Babylon in Den Haag. In verband met de 1,5 meterregels is er helaas geen ruimte voor publiek en pers.

Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

21-09-2021 11:41