Gemeente blundert met rapport Vogelbuurt

Rapport jaren 80 lange tijd zoek

De gemeente Gouda heeft lange tijd geen weet gehad van een belangrijk rapport over de funderings- en grondwatertoestand in de Vogelbuurt. Hierdoor zijn fouten gemaakt in aanloop naar het rioleringsproject in de Goudse wijk. In de jaren ‘80 vroeg Gouda het Amsterdamse bureau Warenco funderings- en grondwateronderzoek te doen. Aanleiding waren scheuren in woningen in de wijk. Onder het rapport staat de handtekening van de toenmalig wethouder, maar na verloop van tijd belandde het blijkbaar toch onderop de stapel.

Wiel opnieuw uitvinden
Dit zette Gouda al bij voorbaat op achterstand. In de funderingssituatie bijvoorbeeld. Stuurde de gemeente in februari nog een alarmerende brief over mogelijke funderingsproblemen in de hele wijk. In het oude rapport werden aan de hand van onderzoek al woningen aangemerkt met ‘vermoedelijk droogstand van het funderingshout’. Nu blijkt dat slechts een klein deel hiervan ook werkelijk funderingsherstel kreeg. De gegevens hadden kunnen worden gecombineerd met de gebruikte satellietgegevens, maar nu bleef dat uit.

Advertisements

Ophogen met zand niet verstandig
Ook op andere vlakken ging het mis. Zo blijkt dat de gemeente van plan was de wijk op te hogen met zand, terwijl dat in het rapport al afgeraden wordt. Warenco raadt aan met lichte materialen op te hogen, omdat de houten palen niet op het zware zand zijn berekend. De negatieve kleef (druk) die dan ontstaat kan ernstige funderingsschade veroorzaken. Een andere aanbeveling die in de wind werd geslagen was de aanleg van verkeersdrempels. Drempels werden destijds afgeraden voor deze wijk, omdat de beweging op de slappe ondergrond schade zou veroorzaken aan woningen (trillingen). Centimeter-dikke scheuren in de muur van een van de poorten in de wijk, gelegen aan een al bestaande drempel, zijn hiervan het stille bewijs.

Grondwaterstand niet beheerst
Het bureau deed ook aanbevelingen voor de grondwaterstand. De werkgroep schrijft dat ‘de gemeenterioleringsdienst werd opgedragen zo goed mogelijk het grondwater te beheersen’. Uit informatie blijkt dat vorig jaar nog sprake is geweest van langdurige droogstand.
Het wrange voor bewoners is dat zij verantwoordelijk zijn voor schade aan hun fundering, maar dat de werkzaamheden en keuzes van de gemeente hier grote invloed op hebben. Bij het opbrengen van zand, het plaatsen van drempels, het rijden met zware vuilnisauto’s en het trillen van nieuwe bestrating. En met de grondwaterstand, die tijdens de werkzaamheden tijdelijk wordt verlaagd.

Wordt vervolgd. Heeft u ook informatie? Mail naar redactie@degouda.nl

26-07-2019 23:40