Prijsvraag Watergilde

Het Watergilde roept Gouwenaars op om mee te denken over de mogelijkheden die het water in Gouda te bieden heeft.  Daarbij gaat het vooral om de gebruiksmogelijkheden en de inrichting van het water en de straten, kaden, oevers en plantsoenen erlangs.

Denk hierbij aan een groene wandelroute langs de singels met terrasjes, een Gouds gondelfestival, toegepaste kunst. Indieners hoeven geen rekening te houden met procedures en regelingen, maar het idee moet wel praktisch uitvoerbaar zijn.

Iedereen met een sprankelend idee om het water van Gouda meer onder de mensen te brengen kan aan de Ideeënprijsvraag meedoen. Tijdens de 10e Waterconferentie op 18 juni 2015 in Gouda maakt het Gouds Watergilde de winnaar bekend.

Advertisements

Ideeën zijn in te leveren tot 26 mei 17.00 uur via prijsvraag@diegoude.nl of bij Gijs Jansen, Stanleylaan 1, 2803 EZ in Gouda. Meer informatie staat op www.diegoude.nl onder Waterconferentie 2015.

Gouda waterstad

De stad is in de 12e eeuw ontstaan waar de getijdenrivier Hollandsche IJssel samenkomt met het veenriviertje de Gouwe. Via de rivieren werd handel gedreven en werd vruchtbare grond aangevoerd. Aan dat water heeft de historische binnenstad dan ook zijn vorm en zijn welvaart te danken. Op en aan het water is veel te doen. Ook in Gouda is het water zo’n pronkjuweel, net als de Goudse kaas, kaarsen, pijpen, plateel, stroopwafels en Goudse glazen.