Prestigeproject Chocoladefabriek gestart zonder volledige financiële goedkeuring

Gouda – De deal met de aannemer is inmiddels gesloten en het is wachten op de sloophamer. Maar met het geven van deze opdracht tot verbouwing van de Chocoladefabriek heeft het College de Raad met de rug tegen de muur gezet.

Weliswaar was er goedkeuring voor het oorspronkelijk begrote bedrag, maar niet voor de verwachte inflatiecorrectie van maar liefst 16%. Hierover kan de Raad pas in oktober worden geraadpleegd.

Het budget voor de verbouwing van de Chocoladefabriek werd al in 2019 goedgekeurd, maar door diverse vertragingen kon de gemeente pas dit jaar een aannemer selecteren.

Advertisements

Vanwege de stijgende kosten in de bouw- en aannemerswereld verhoogde de wethouder recent het oorspronkelijk begrote bedrag met een ruime inflatiecorrectie van 16%. Dit is wettelijk wel toegestaan mits de Raad hiermee bij het eerstkomende ijkpunt akkoord gaat. En dit overleg vindt pas plaats in oktober.

Geen weg meer terug
Wachten op goedkeuring van de Raad voor 16% extra budget is volgens de gemeente geen optie, want elke maand worden de aannemerskosten alleen maar hoger.

Dus heeft de gemeente de opdracht voor deze operatie alvast verstrekt, maar dan voor het oorspronkelijke budget, zonder de inflatiecorrectie.

In oktober mag de Raad haar zegje doen. Die staat dan wel met de rug tegen de muur, want nu de verbouwing is gestart, is er feitelijk geen weg meer terug en worden zij min of meer gedwongen om akkoord te geven op de 16% budgetverhoging. Wie durft er dan nog tegen te stemmen?

Prestigieus project
Bij de prestigieuze verbouwing van de Chocoladefabriek  komen een aantal initiatieven bij elkaar:

  • De sloop van de derde verdieping van het gebouw en de plaatsing van een nieuw dak op de tweede verdieping, waardoor deze later in gebruik kan worden genomen.
  • Het onderdak bieden aan het vroegere Verzetsmuseum, nu Libertum, op de tweede verdieping en het invullen van deze etage met andere huurders om de hogere huur op te vangen. De gemeente gaat nu immers ook huur van de tweede etage in rekening brengen.
  • Gelijktijdig het aanpassen van het gebouw aan de eisen die voortvloeien uit de energietransitie.

Zowel met de verbouwing, de reorganisatie als met de verhoogde subsidies zijn bedragen gemoeid die in de miljoenen lopen en die door de gemeente Gouda moeten worden opgehoest. In een later artikel komen we hier op terug.

03-09-2021 15:33