Pleidooi voor zorgopleidingen op hbo-niveau in Gouda

Gouda – Maatschappelijk organisaties op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn in Gouda doen een dringende oproep aan de politieke partijen om bij de totstandkoming van het nieuwe college-programma 2018-2022 in te zetten op zorgopleidingen op hbo-niveau in Gouda.

Het personeelstekort in de zorg in de regio Gouda loopt op en daar maken de organisaties zich grote zorgen om. Eén van de oplossingen is de komst van hbo-zorgopleidingen naar Gouda. De organisaties die zich verenigd hebben in een pamflet aan de Goudse politiek bieden aan toekomstige studenten werkgelegenheid in de vorm van banen, kwalitatief goed begeleide stageplaatsen en afstudeeropdrachten. Ook wordt ingezet op het samen met opleidingsinstituten ontwikkelen van nieuwe opleidingstrajecten en kennisplatforms. De lokale woningcorporaties bieden daarnaast huisvesting voor deze studenten aan.

Gemeente Gouda aan zet
Maar de gemeente Gouda is nu vooral aan zet door prioriteit te geven aan de komst van hbo-zorgopleidingen, vinden de zorginstellingen. Dit kan door onderwijsinstituten te enthousiasmeren en te faciliteren en indien gewenst hiervoor locaties ter beschikking te stellen. Ook vraagt het inzet om de eigen inwoners enthousiast te maken voor een studie in eigen stad, zodat met name jongeren niet wegtrekken uit Gouda of de regio. Tot slot is inzet nodig om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor jongeren/studenten.

Advertisements

Organisaties
De organisaties die het pamflet hebben ondertekend, zijn: Gemiva-SVG Groep, Groene Hart Ziekenhuis, Fundis, Kwadraad Maatschappelijk Werk, woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen en Zorgpartners Midden-Holland.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl