Partij voor de Dieren doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Gouda

9 april 2021, STAD - Tekst. ANP / Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver

Gouda – De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor de derde maal op rij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda. Op 21 november hebben de leden van de partij op het congres de Goudse kandidatenlijst vastgesteld. Ook het concept verkiezingsprogramma werd goedgekeurd en zal binnenkort worden gepubliceerd. Lijsttrekker is opnieuw Corina Kerkmans, maar de partij presenteert zich ook met een nieuwe, diverse groep met jong talent en veel nieuwe gezichten. Het welzijn van mens, dier, natuur, milieu, klimaat, in plaats van het vastklampen aan onhoudbare economische groei, zullen ook in de komende periode weer centraal staan.

De kandidaten Nummer 1 is Corina Kerkmans. Sinds 2014 fractievoorzitter en tevens werkend voor de Rijksoverheid met als taak bedrijven te ondersteunen bij de stap naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is zij mede oprichter van een stichting die zich erop richt om in gevangenschap levende leeuwen en tijgers een betere toekomst te geven. En probeert daarbij in volle verbinding te blijven met iedereen die haar dierbaar is. Het partijprogramma van de Partij voor de Dieren zit haar als gegoten waardoor zij al jaren met hart en ziel het werk voor de lokale democratie kan doen en successen heeft geboekt Successen – Wat we de afgelopen jaren bereikten – Gouda – Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren heeft volgens haar een zeer optimistische kijk op de toekomst van onze stad. De ideale stad is een veelkleurige, inclusieve stad die het welzijn van mens, dier, boom, natuur en onze lucht en water het allerbelangrijkst vindt. Met een gemeentebestuur dat dat in praktijk brengt. Zo zullen de Oostpolder, de Goudse Hout, de huizenmarkt, dierenwelzijn, een eerlijke lokale welzijnseconomie en de klimaatmaatcrisis en biodiversiteit de komende jaren haar volle aandacht hebben.

De nummer 2 op de kieslijst is Wouter Kraidy, het jongste nieuwe gezicht in de Goudse fractie van Partij voor de Dieren. Wouter bracht een groot deel van zijn jeugd door in Gouda. Na op verschillende plekken gewoond te hebben voor zijn studie is hij blij om sinds kort weer in zijn geboorte stad te wonen. In 2017 begon Wouter aan zijn bacheloropleiding in Europese Studies aan de Universiteit van Maastricht. Door toenemende zorgen over klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit heeft Wouter besloten na zijn bachelor een studie internationale klimaatpolitiek te volgen aan University of Edinburgh (Schotland) welke hij in de zomer 2021 afrondde. Tevens heeft Wouter zich verdiept in

Advertisements

burgerparticipatie. Volgens Wouter heeft de Partij voor de Dieren de meest ambitieuze en daarmee de meest realistische toekomstvisie voor een rechtvaardige en leefbare planeet. In de gemeentepolitiek gaat Wouter zich inzetten voor een economie die draait om het welzijn van mens, dier én natuur – en niet om eindeloze groei. Ook richt hij zich op democratische vernieuwing – met name het versterken van de stem van burgers in de politieke besluitvorming. Voor Wouter gaat burgerparticipatie niet slechts om het verbeteren van de democratie, maar het is volgens hem ook de weg naar een socialere en duurzamere maatschappij. Op deze manier hoopt hij bij te dragen aan een eerlijke toekomst voor iedereen. Mens én dier.

Nummer 3 is Beatrijs Lubbers, zij is een welbekend gezicht en vaste waarde geworden in de Goudse samenleving en politiek. Vanaf 2018 is zij eerst Raadslid en daarna burgerraadslid geweest. Voor Beatrijs past “Houd vast aan haar idealen” bij de idealist die zij van jongs af aan is geweest. Met een beetje pappen en nathouden komen we er niet, zo vindt zij: om de planeet leefbaar te houden voor de mens en de andere dieren zijn grote en consequente stappen nodig. In de raad zal zij zich in blijven zetten voor het sociaal domein en voor gelijke kansen voor vrouwen en alle mensen die om wat voor reden dan ook achtergesteld worden. Een laagdrempelige gemeentelijke overheid die participatie van de bewoners serieus neemt.

Nummer 4 is Eric Veldwiesch en ook een nieuw gezicht in Gouda. In het dagelijks leven werkt hij als duurzaamheidsmanager voor de drankensector in Nederland waarbij hij slimme samenwerkingen tussen bedrijven en partners in de waardeketen smeedt, omdat voor veel bedrijven juist zo de echte milieuwinst te boeken valt. Sinds een jaar woont Eric in Gouda. De belangrijkste uitdaging waar Gouda wat hem betreft voor staat is om te gaan werken met een andere vorm van economie. Een economie die niet gericht is op winst voor beleggers, maar juist ten dienste staat van het welzijn van mens, dier en natuur: de betekeniseconomie. Over de hele wereld ontstaan overal van dit soort bedrijven, maar er blijft een overheid nodig die deze nieuwe economie omarmt.

Ook de nummers 5 , 6 en 7 zijn nieuw op de lijst en hebben grote ambities: Ap Reinders, Mary van Asperen en Khalil Kotaesh. Ap wil zich sterk maken voor plantaardig eten, biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Mary is een ervaren Raadslid en wil zich sterk maken voor het sociaal domein en eerlijke klimaatmaatregelen. Khalil neemt vooral ervaring mee om de bouwwereld groener, natuurinclusief en duurzamer te maken. Het gaat om wonen, wonen, wonen in plaats van bouwen, bouwen, bouwen. De complete lijst bestaat uit 15 mensen Maak kennis met onze kandidaten! – Kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 – Gouda – Partij voor de Dieren. Edwin Kemner die 8 jaar burgerraadslid is geweest, sluit de hekken van de lijst en neemt na 16 maart afscheid van de politiek.

Dieren, natuur en milieu Opnieuw kiest de Partij voor de Dieren Gouda voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle Provinciale Statenfracties, waterschappen en andere gemeenteraden waar de partij vertegenwoordigd is. De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Gouda. Zo wil de partij dat er in de gemeente meer natuur komt, de Oostpolder en Goudse Hout staan daarbij centraal, de gemeente niet langer groen praat maar vooral doet, er een veilige stad voor mens en dier komt, er gehandhaafd wordt bij milieudelicten, het gemeentebestuur de privacy van mensen niet ongevraagd meer schendt en dat iedereen meedoet en mee mag doen. Binnenkort wordt het partijprogramma gepubliceerd.

23-11-2021 11:44