Overlevingsplan bibliotheek Reeuwijk-Brug

Bibliotheek De Groene Venen heeft een overlevingsplan gemaakt voor de vestiging in Reeuwijk-Brug. Eerder had het bestuur van De Groene Venen aan de gemeenteraad en het college meegedeeld dat de vestiging in Reeuwijk-Brug moest sluiten om de begroting sluitend te krijgen.

De bibliotheek gaat zich richten op basisschoolleerlingen en kinderen met een taalachterstand. het plan te kunnen realiseren moeten er nog alternatieve geldbronnen worden aangeboord. Wethouder Dirk-Jan Knol denkt dat het plan realistisch is en geeft De Groenen Venen daarom de tijd tot 1 januari 2016 om het plan te kunnen uitvoeren.

In april heeft Kees Reeuwijk, bestuurslid van De Groene Venen, bij 250 voordeuren aangebeld om te vragen of de bewoners een steunbetuiging wilden ondertekenen. Er waren volgens hem slechts twee personen die negatief reageerden, de één had niets met boeken en de andere vond een bibliotheek overbodig in de huidige tijd. De overige 248 mensen hebben de volgende petitie ondertekend: “De bibliotheken van de Groene Venen in Bodegraven èn in Reeuwijk moeten openblijven”.

Zodra zich een goede gelegenheid voordoet, wil Kees de handtekeningen aan de gemeenteraad overhandigen.

Advertisements