Ouders van leerlingen basisschool nodigen raadsleden kinderdebat

Gouda – Ouders van leerlingen van De Triangel zijn geschrokken van de resultaten die uit het onderzoek van de gemeente naar voren kwamen. De Triangel is een fijne school waar uitstekend onderwijs wordt gegeven. Hierbij hoort een passend schoolgebouw, waar kinderen veilig en gezond kunnen leren, en dat vinden niet alleen de ouders.

Ook directie en leerkrachten zouden graag eens verhuizen uit het ‘tijdelijke’ noodgebouw, dat in 2004 voor enkele jaren werd geplaatst, maar inmiddels de vijftien jaar gebruik gaat naderen. Een hoge score heeft de school ook als het gaat om de Cito-toets. Zo behaalde De Triangel een 7,9 op een schaal van 10 in de RTL scholentest voor eindtoetsscores van 2017, die onlangs op de website van RTLNieuws werd gepubliceerd. Dit prachtige resultaat en de 21e -eeuwse manier van lesgeven waar op De Triangel veel aandacht voor is, gaat steeds verder afstaan van het verouderde gebouw waarin de gezellige bassischool gevestigd is. Het wordt tijd dat De Triangel ook qua uitstraling van het gebouw weer kan laten zien waar ze met het onderwijs voor staat.

Nieuwbouw op de agenda voor coalitie
Om aandacht te vragen voor onderwijshuisvesting organiseert de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van De Triangel, in aanloop naar de verkiezingen van 21 maart, ‘het Gouds kinderdebat over schoolgebouwen’. Tijdens de bijeenkomst zullen leerlingen uit groep 8 met elkaar en (kandidaat) raadsleden debatteren over de toekomst van schoolgebouwen in Gouda, en in het bijzonder over De Triangel. Voorafgaand aan het debat worden de (kandidaat) raadsleden rondgeleid door de school. Ouders van de MR van basisschool De Triangel nodigen (kandidaat) raadsleden uit voor ‘het Gouds kinderdebat over schoolgebouwen’ op woensdagochtend 14 maart 2018, van 9.00 uur tot 10.30 uur. Het debat vindt plaats op basisschool De Triangel, in de wijk Bloemendaal. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marieke Dekker-Abels, ouder en MR-lid van De Triangel via marieke_dekker@hotmail.com.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl