Opening nieuw waterrijk natuur- en recreatiegebied bij Gouda

Gouda – De GroenBlauwe zone, het waterrijke natuur- en recreatiegebied in Westergouwe, wordt op 16 juni opengesteld voor publiek. De feestelijke opening wordt gedaan door kinderen uit de nieuwste wijk van Gouda samen met gedeputeerde Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland), hoogheemraad Dorenda Gerts (hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard) en de wethouders Tetteroo (gemeente Gouda) en Hordijk (gemeente Zuidplas). Het openingsfeest duurt van 16.00 tot 18.00 uur.

De GroenBlauwe zone is een natuur- en recreatiegebied van 45 hectare groot (vergelijkbaar met ca. 60 voetbalvelden) en ligt ten zuidwesten van de wijk Westergouwe. Van de 45 is 24,4 hectare gefinancierd vanuit het programma ‘Recreatie om de Stad’ van de provincie Zuid-Holland. De rest van het gebied is aangelegd als compensatie van natuurwaarden en waterberging als gevolg van de aanleg van Westergouwe. De zone ligt op grondgebied van gemeente Zuidplas en maakt deel uit van de regionale ecologische verbindingszone tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard.

Groen en blauw
Het gebied kenmerkt zich door veel groen (natuur) en blauw (water) en herbergt in totaal 17,3 ha aan watercompensatie. Plas-dras gebieden ontstaan doordat sommige delen gedurende een periode van het jaar onder water staan, bijvoorbeeld bij veel regen. Voor natuur en landschap is dit erg belangrijk omdat het gevarieerdheid brengt voor waterdieren, weidevogels en vissen.

Advertisements

Wandel- en fietspaden
Door wandel- en fietspaden en vlonderbruggen is een groot deel van het gebied toegankelijk waardoor liefhebbers van rust en natuur uren kunnen rondstruinen. Als vanzelf ontdekt men de natuurspeelplaatsen, een visvijver, de uitkijktoren en broedschuren voor beschermde vogelsoorten. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Rogier Tetteroo: “De GroenBlauwe Zone geeft gezicht aan Westergouwe en draagt er mede aan bij dat het de mooiste nieuwbouwwijk wordt van de Randstad.”

De GroenBlauwe zone is vanuit de wijk te voet bereikbaar via een klompenpad dat begint naast het Kindcentrum of per fiets via de Provincialeweg om de wijk heen. De doorgaande verbinding tussen de Provincialeweg en de Ringdijk zal ook op 16 juni in gebruik worden genomen, maar zal pas na afronding van de Dijkverzwaring worden aangetakt op de Ringdijk.