Op Haastrechtse school weer een heuse Gymjuf

Op CBS De Morgenster in Haastrecht krijgen alle kinderen van groep 1 tot 8 weer gymles van hun gymjuf. Met behulp van Stichting Sport is Baas is het aanwezige budget van de kleine christelijke school toereikend gemaakt om de rest van het schooljaar twee lesuren bewegingsonderwijs per week te laten verzorgen door de bij de kinderen vertrouwde vakleerkracht, Liäne Duran. Schoolleider Marja Timmer is blij dat Liäne Duran weer terug is na haar noodgedwongen ontslag afgelopen zomer wegens bezuinigingen. Liäne wordt geflankeerd door een getalenteerde stagiair Martijn den Uyl die later dit jaar zijn ALO-opleiding af zal ronden. Daardoor profiteren alle kinderen dus twee maal per week van twee deskundige voorbeelden en vakleerkrachten.

Onderhandelingen over deze aanpak met andere scholen zijn nog in volle gang. De Morgenster profiteert nu als eerste van het aantrekkelijke aanbod van Stichting Sport is Baas. Marja Timmer is blij met de rentree van de vakleerkracht op haar school en met Sport is Baas. “Voor de kinderen is dit het beste, hoewel onze groepsleerkrachten ook goed gymles doceerden. Liäne is echt een specialist, die brengt de kinderen nog verder en haar aanbod is
gevarieerder. Daarnaast is het erg fijn dat de stichting D4W, waar de Morgenster onder valt, het nut van goed bewegingsonderwijs onderschrijft en dit plan ondersteunt.

De financiering komt deels van Stichting Sport is Baas. Die werd afgelopen zomer speciaal opgericht om kinderen te laten blijven bewegen en niet de dupe te laten worden van zoiets banaals als bezuinigingen. De toenmalige wethouders van de voormalige gemeente Vlist de heren Crouwers en Van Dorp omarmden het initiatief en steunden de stichting met een startsubsidie.

Advertisements

Om basisscholieren (het liefst in de gehele Krimpenerwaard en omstreken) toegang tot deskundig bewegingsonderwijs te geven rekent Sport is Baas op giften. Voorzitter Jacob van Schaik, advocaat te Haastrecht, verwacht dat betrokkenen zoals bijvoorbeeld ouders en grootouders best een paar “kwartjes” per gymles over hebben voor het geluk en gezondheid van een kind: ‘Kinderen genieten van samen spelen, rennen, klimmen en kunstjes doen. Om
dat mogelijk te blijven maken is slechts een kleine bijdrage nodig die bijna iedereen kan missen. Men kan het missen, want een gift kost in feite niets, want elke gift kan volledig aftrekbaar zijn. Stichting Sport is Baas is namelijk een algemeen nut beogende instelling en heeft ook de zogenaamde ANBI-status bij de belastingdienst. Gedurende gehele basisschoolperiode is elk euro aftrekbaar en die gaat direct naar het bewegingsonderwijs van een dankbaar kind. Iedereen kan meehelpen kinderen een sportieve en gezonde toekomst te
bieden.’ Van Schaik wordt in zijn enthousiasme bijgevallen door Marja Timmer: ‘Zeker in deze tijd van bezuinigingen is het helaas zo dat op sport en cultuur het eerst beknibbeld wordt. Het is toch prachtig dat daar elke direct betrokkene op een eenvoudige manier iets aan kan doen. Ik verwijs degene die geïnteresseerd is naar de site www.sportisbaas.nl voor meer info, of neem contact op met Jacob van Schaik.’