Ook Gouda schort eigen bijdrage jeugdzorg op

Gouda schort de eigen bijdrage voor de jeugdzorg op. Die bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt als een kind een of meerdere dagdelen buitenshuis verblijft voor jeugdhulp. De voltallige oppositie had eerder dit jaar om afschaffing gevraagd, omdat ze bang is dat ouders van hulp voor hun kind afzien, als ze zelf een deel moeten betalen. De gemeente wacht nu met het innen van de eigen bijdrage tot de effecten bekend zijn. De staatssecretaris van VWS laat hier momenteel onderzoek naar doen. In geval dat de uitslagen van het onderzoek niet leiden tot aanpassing van de Jeugdwet, gaat Gouda de ouderbijdrage met terugwerkende kracht alsnog innen.