Ontwikkelingen Ronssehof revalidatie

#Gouda – Als gevolg van het overheidsbeleid, heeft Zorgpartners Midden-Holland vanaf 2013 een fors aantal verzorgingshuisplaatsen ingeleverd. De afbouw van de verzorgingshuisplaatsen in Zorgcentrum Ronssehof (aan de Ronsseweg) leidt tot leegstand. Het gebouw van het Revalidatiecentrum aan de Livingstonelaan is sterk verouderd. Daarom heeft Zorgpartners besloten om de geriatrische revalidatiezorg te gaan huisvesten in Ronssehof. Naar verwachting zal deze verhuizing van de revalidatie vanaf 1 juni 2015 plaatsvinden.

Ronssehof revalidatiecentrum is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen en chronisch zieken na een hersenbloeding, een operatie aan een heup of knie, een amputatie of bij andere aandoeningen waarbij het herstel gepaard moet gaan met revalidatie. Het doel hierbij is de cliënt na de ziekenhuisopname of het ongeval  weer zo snel  mogelijk naar huis terug te laten keren. Er is een multidisciplinair team actief van gespecialiseerde artsen, psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers en paramedici als  fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, en diëtisten. De behandelingen vinden zowel klinisch als ambulant plaats.

De keuze om Ronssehof revalidatiecentrum aan de Ronsseweg te huisvesten, is mede ingegeven door de gunstige ligging tegenover het Groene Hart Ziekenhuis. Er is een intensieve samenwerking met het GHZ, waardoor cliënten een traject op maat krijgen, om zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Naast het GHZ werkt het revalidatiecentrum ook samen met diverse ziekenhuizen uit onder meer Rotterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag. Ook is er een nauwe samenwerking met huisartsen.Zij kunnen in overleg met de specialist ouderengeneeskunde nagaan of een patiënt in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie.

Advertisements

De huidige verzorgingshuis- en verpleeghuisbewoners blijven woonachtig in Ronssehof. Zij kunnen in hun appartement blijven wonen, ontvangen de dagelijkse zorg en verpleging en kunnen gebruik blijven maken van de faciliteiten die Ronssehof ruimschoots biedt.

Het pand van Ronssehof revalidatie aan de Livingstonelaan sluit medio 2015. Er is nog geen nieuwe bestemming bekend.

ronssehof2