Onrust over huishoudelijke hulp, blijkt uit SP onderzoek

De SP Gouda heeft in augustus en september een klachten meldpunt voor de zorg opengesteld. 33 cliënten, medewerkers en mantelzorgers hebben het meldpunt van de SP Gouda benaderd. Veel van de klachten betreffen de huishoudelijke hulp waar dit jaar al fors in wordt gesneden. Op 27 oktober worden de klachten en aanbevelingen aangeboden aan zorg-wethouder Werger om 19:45.
Resultaten van het meldpunt

Er is bij de cliënten en de zorgverleners veel onbegrip en onrust over de kortingen in de uren van huishoudelijke hulp die op dit moment plaats vinden. Cliënten worden door de gemeente gebeld met de mededeling dat de huishoudelijke hulp al in 2014 wordt verminderd vanwege bezuinigingen. De SP vindt deze gang van zaken onzorgvuldig omdat er met deze telefonische herindicaties geen zicht is op (verslechtering van) de gezondheidssituatie van de cliënten. Zeker niet bij ouderen die niet snel klagen. De SP maakt zich daarom grote zorgen over mensen die het thuis niet meer redden.

Thuiszorg werkers verkeren in grote onzekerheid over het behoud van hun werk. Zij staan soms voor de keuze; loon inleveren of ontslag. Zij zien ook dat de naasten van cliënten waarvan wordt verwacht dat zij zorgtaken overnemen, nu al vaak overbelast zijn. Met als gevolg dat hulpen in eigen tijd bijspringen bij cliënten die zij soms al jaren kennen.

Advertisements