Ondertekening Design & Buildcontract voor Goudse Vogelbuurt

Gouda – Op woensdag 7 maart ondertekende Woonpartners Midden-Holland met Weijman vastgoedonderhoud bv uit Veenendaal het Design & Build (D&B) contract voor het groot onderhoudsproject van de Vogelbuurt in Gouda.

Het verschil tussen de traditionele aanbesteding van werkzaamheden met een D&B-aanbesteding zit vooral in de efficiëntie. De aannemer wordt eerder betrokken bij het project en beide partijen gaan in gesprek met elkaar over het gewenste eindresultaat.

De manager VGO, Stefan van der Padt vertaalt het als volgt: “We zijn meer navigator dan chauffeur. Ik moet niet op de stoel van de vakman gaan zitten, maar ik moet wel voldoende kennis hebben om een plan te kunnen beoordelen. Door met elkaar in gesprek te gaan, maak je gebruik van de kennis in de markt. Die kennis wordt eerder in het proces ingebracht dan bij een traditionele aanbesteding. Een van onze doelstellingen is om volgens de principes van resultaat gericht samenwerken de samenwerking met opdrachtnemers te verbeteren.”

Het voordeel voor de opdrachtgever is dat er tijdens het uitvoeringsproces geen besluit moet komen over meer of minder werk, omdat alle werkzaamheden in de voorbereidingsfase in kaart zijn gebracht door de opdrachtnemer. De resultaten van de technische opnames in de woningen zijn actueler en de cont(r)acten lopen via één partij.

Voordelen van D&B
Voor de bewoners zijn er ook voordelen. Zo veranderen de contactmomenten met de aannemer. Er ontstaan kortere lijnen en er is minder informatieverlies door minder overdrachtsmomenten. Daarom heeft Weijman het bedrijf Hakvoort Mens en Gebouw in de arm genomen om de communicatie met de bewoners te begeleiden. Zo zijn er 7 contactmomenten gepland met de huurders voor de uitvoering start. Zij hopen en doen er alles aan om alle bewoners voldoende enthousiast te maken voor de kwaliteitsverbetering van de woningen.

In nieuwbouwprojecten wordt er al langer volgens dit concept gewerkt. Voor Woonpartners is dit de eerste keer dat deze aanbestedingsvorm wordt toegepast bij een grootonderhoudsproject. Bert Brinkman, commercieel directeur van Weijman verwoordt het als volgt: “De kracht van dit proces zit in het meedenkend vermogen van onze vakmensen. We kunnen de werkzaamheden optimaliseren voor en tijdens het traject. We kunnen inspelen op de individuele situaties van huurders.”

199 paar ogen
De ingrepen zijn fors. Zo is er schilderwerk, voeren we energiebesparende maatregelen door aan de gevels, kozijnen worden vervangen, indien nodig wordt keuken, badkamer en toilet vervangen. Omdat de bewoners weten welke afspraken er zijn gemaakt met de aannemer, zijn wij als woningcorporatie er zeker van dat de aannemer daar naar handelt. Er kijken tenslotte 199 paar huurdersogen mee. Elke bewoner controleert, naast de kwaliteitsbewaking door de aannemer en Woonpartners, haar of zijn eigen woning.

Betrokkenheid bewoners
Voorafgaand aan dit contract is er al diverse keren contact geweest tussen de bewoners, de medewerkers van de corporatie en de aannemer. Bewoners hadden adviesrecht bij de keuze van de aannemer. Op 15 februari jl. was er een Meet & Greet met Weijman waarbij bewoners direct een afspraak konden inplannen voor de technische opname van de woningen. Tijdens de technische opname gaan de partners van Weijman, de woning 100% opnemen en beoordelen. Hierbij wordt onder meer de kruipruimte, de spouw van de woning, de aanwezige gasleiding en waterleiding in de woning beoordeeld. Daarnaast vindt onderzoek naar aanwezige asbest plaats en wordt de elektra-installatie nagekeken of deze voldoet en veilig is.

Na de bouwvakantie 2018 gaan de handen uit de mouwen voor de realisatie van het groot onderhoud.
Uiteraard wordt nadien het proces geëvalueerd. Bij positieve ervaringen zal Woonpartners dit principe ook toepassen bij andere groot onderhoudsprojecten.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl