Oeverzwaluwhotel Gouwe Park geopend

Op dinsdag 28 april openden wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda en algemeen directeur Leendert van Bloois van Cyclus een bijzonder hotel op bedrijventerrein Gouwe Park. Het gaat namelijk om een oeverzwaluwhotel. De betrokken vrijwilligers en sponsoren willen met deze kunstmatige nestgelegenheid een positieve impuls geven aan de oeverzwaluwpopulatie.

Het idee voor het oeverzwaluwhotel ontstond in 2010. Toen werd de bouw van een bedrijfspand op Gouwe Park tijdelijk stilgelegd, wegens broedende oeverzwaluwen. Om vertragingen in het vervolg van het bouwproces te voorkomen is toen een tijdelijke zandwand aangelegd. Zo ontstond het idee om een oeverzwaluwhotel te bouwen.

Het hotel bestaat uit 5 kasten op palen, met elk 30 broedbuizen. Achterin deze buizen kunnen de oeverzwaluwen hun eieren leggen. Na 12 tot 16 dagen komen de eitjes uit. Naarmate de jongen ouder worden, kruipen ze naar het begin van de buis om door beide ouders gevoed te worden. Na 20 dagen verlaten de vogels het hotel.

Advertisements

Het hotel is gebouwd door Evert Hasselaar van Klimaatbouw. De projectbegeleiding was in handen van de gemeente Gouda en Cyclus en vrijwilligers van Goudse natuur- en milieuverenigingen. Deze vrijwilligers onderhouden het hotel elk voor- en najaar. Het oeverzwaluwhotel trekt veel bekijks. Daarom heeft hoofdsponsor Cyclus een informatiepaneel geplaatst, met informatie over de trekvogel en zijn natuurlijke en kunstmatige broedplekken. Dit paneel staat op enige afstand van het hotel, zodat de vogels tijdens het broedseizoen, van april tot en met augustus, niet gestoord worden.

Het oeverzwaluwhotel is tot stand gekomen met financiële steun van hoofdsponsor Cyclus en overige sponsoren Bedrijvenschap Gouwe Park, De IJssel Coatings, HBM Machines, gemeente Gouda, gemeente Zuidplas, Reijm BV en Vereniging van Eigenaren Gouwe Park.