Nomineer Heldinnen voor Gouda!

Gouda – De gemeente zoekt heldinnen voor Gouda. Het gaat om Goudse vrouwen die zich hebben ingezet voor de emancipatie en voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in politiek en bestuur. Iedereen kan tot 30 juni namen aandragen, maar zich ook aanmelden als jurylid. Eén van deze vrouwen ontvangt in september 2019 de onderscheiding Heldinnen voor Gouda.

In 1917 is het algemeen kiesrecht ingevoerd in Nederland, voor mannen. Twee jaar later (september 1919) kregen vrouwen ook kiesrecht. De gemeente wil dit jaar op verschillende manieren aandacht besteden aan het feit dat vrouwen honderd jaar geleden het kiesrecht kregen. Eén van die manieren is het eenmalig uitreiken van de onderscheiding ‘Heldinnen voor Gouda’.

Waardering en stimulering
Met de onderscheiding wil de gemeente vrouwen en meisjes in Gouda waarderen voor hun genomen verantwoordelijkheid voor maatschappelijke taken. Maar zij wil ze ook stimuleren tot het nemen van deze verantwoordelijkheid. Iedereen in Gouda kan vrouwen nomineren voor deze onderscheiding. Voorwaarden zijn dat de genomineerde vrouw haar onderscheidende activiteiten in en voor Gouda (heeft) verricht, en dat ze nog in leven is.

Aanmelden en bekendmaking
Iemand aanmelden kan via de website van de gemeente Gouda (www.gouda.nl/heldinnen). Op 30 juni 2019 sluit de aanmelding. De gemeente polst vervolgens bij de genomineerden of wij hen mogen opnemen in lijst van genomineerden. Kort daarna wordt de lijst met aanmeldingen bekend gemaakt.

Een diverse jury
De jury buigt zich aansluitend over de genomineerden en de argumentatie daarbij. Uit de lijst selecteert de jury vier genomineerden, waarvan één tijdens een feestelijke avond eind september wordt verkozen tot Heldinnen voor Gouda. Interesse om jurylid te worden? Dat kan. Aanmelden als jurylid kan eveneens via de website van de gemeente Gouda. De intentie is een zo divers mogelijke jury, dus het staat iedereen vrij zich aan te melden.

Voor meer informatie kunt u uw vraag mailen naar heldinnenvoorgouda@gouda.nl.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android  
03-04-2019 18:50