(nog)Geen meerderheid in de raad voor PWA plannen

Tijdens het debat op woensdagavond 4 maart in de gemeenteraad van Gouda bleek er nog geen meerderheid te zijn voor de plannen van B&W voor de PWA Kazerne. Het college van Gouda is voornemens om in de voormalige PWA kazerne de Ark, Gemiva en een islamitisch centrum te huisvesten. Het pand/terrein wordt hiertoe in drieën gedeeld. De drie betrokken organisaties staan positief tegenover de gezamenlijke huisvesting en willen zo snel mogelijk aan de slag.

De gemeenteraad moet zich op drie punten uitspreken:
1) Een advies geven aan B&W over het voorliggende plan voor de hergebruik van de PWA Kazerne
2) Stemming over het vrijgeven van een krediet voor de school de Ark
3) Stemming over het aankopen door de gemeente Gouda van een gedeelte van de PWA Kazerne voor de Gemiva organisatie.

Tijdens het debat werd vooral duidelijk dat partijen tegen de komst van het islamitisch centrum zijn. Dit centrum is voornemens een mega moskee neer te zetten voor maximaal 1500 bezoekers. Omdat de partijen geen mogelijkheid hebben om rechtstreeks de komst van de het islamitisch centrum tegen te houden worden de kredietverstrekkingen voor de Ark en Gemiva gebruikt als middel.

Advertisements

Of betreffende partijen hiermee hun doel behalen valt nog te bezien. Het niet toestaan van het krediet aan de school de Ark voor de bouw van een school betekend dat er vervolgens een alternatief plan moet komen welke beter is voor de Ark en maatschappelijk gezien goedkoper. Daarnaast betekent het niet automatisch dat indien De Ark/Gemiva zich niet kunnen/mogen vestigen in de PWA kazerne, dat ook het islamitisch centrum van de baan is. Nee sterker nog, origineel wilde deze organisatie graag de gehele PWA kazerne kopen van het rijk. En op dat plan heeft de gemeente Gouda en haar gemeenteraad geen invloed.

De stemming is volgende week woensdag 11 maart.