NL-Training verzorgt vanaf 2022 inburgeringstrajecten regio Midden-Holland

Gouda – De arbeidsmarktregio Midden-Holland (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) heeft het aanbestedingstraject voor het inburgeringsonderwijs afgerond. Dat traject was nodig om de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022 uit te kunnen voeren.

De regio heeft NL-Training de opdracht gegund. In totaal hadden 7 taalaanbieders hun plannen ingediend. NL-training overtuigde door een zeer goed aanbod, met veel flexibiliteit op basis van hun ‘bouwstenenaanpak’. Hierdoor kan de statushouder op ieder moment en overal digitaal bij NL-Training aankloppen voor ondersteuning. Ook kunnen zij fysiek in het leercentrum van NL Training terecht in de avonduren en in het weekeinde.

Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat inburgeringsplichtigen sneller kunnen meedoen in de maatschappij. Ook moet het bijdragen aan het sneller vinden van een baan. Het leren van de Nederlandse taal is hierbij zeer belangrijk. Daarom verandert het inburgeringsstelsel, zodat nieuwkomers een betere kans krijgen een goede start te maken in Nederland.

Advertisements

Gemeenten krijgen in deze nieuwe wet meer taken en verantwoordelijkheden. Zij worden verantwoordelijk voor het afnemen van een intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het cursusaanbod om de Nederlandse taal (beter) te leren.

Op 20 september werd het contract ondertekend en maakten de gemeenten en NL-Training kennis met elkaar.

21-09-2021 11:42