Nieuwe ronde Opleidingskoor Gouda bij Ars Musica

Ars Musica gaat met de tweede ronde van het Opleidingskoor van de Koorschool van start! In een klein groepje werken kinderen uit de groepen 3 en 4 spelenderwijs aan hun muzikale ontwikkeling. Dit doen zij aan de hand van de solfa- en cymbaalmethode.

De methodes kenmerken zich door een combinatie van spel, beweging en een melodieharp. Hiermee werken de kinderen aan hun zang- en stemontwikkeling. Door de op speelse manier aangeleerde theoretische vaardigheden direct in praktijk te brengen, groeien de kinderen in muzikaliteit, ritmegevoel en klankbegrip.

Het Opleidingskoor start donderdag 10 januari 2019. De repetities vinden plaats in de Johannes Calvijnschool in Gouda, van 16.00 uur tot 17.00 uur. Zie voor meer informatie over de kosten van het

Advertisements

Opleidingskoor en de mogelijkheid tot aanmelding de website www.arsmusica.nl.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

07-01-2019 13:55