Nieuw plan 'Vredebest'.

Winkeltjes, een grand café, terugdringen van het autoverkeer en een oplossing voor het fietsenprobleem bij het NS-station. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van een nieuwe visie voor het zuidelijk stationsgebied, bedacht door bewoners. Er zijn ideeën, maar de uitwerking hangt vooral af van een beslissing over bijvoorbeeld het al dan niet verplaatsen van het busstation naar de noordzijde van het spoor. Pas als dat duidelijk is, kan ook gekeken worden waar de duizenden fietsen die elke dag voor het station staan, heen kunnen. Een besluit wordt in het voorjaar van 2015 verwacht. Als het busstation weg is kan gedacht worden aan fietsenrekken op die plek.(Bron AD)