Nieuw beleid en Groenfonds moeten leefbaarheid Gouda vergroten

Gouda – De hoeveelheid openbaar groen in Gouda neemt af. Dat stelde de evaluatie over het Groenstructuurplan 2007-2015 enkele jaren geleden al vast. De nieuwe Structuurvisie Groen (november 2018) moet een antwoord bieden op deze ontwikkeling en Gouda klaar maken voor de toekomst. De belangrijkste maatregelen: het opzetten van een Groenfonds en het aanpassen van de spelregels voor projectontwikkelaars. Maar hoe moet Gouda daarmee groener worden? Weekblad deGouda zocht antwoord.

Waar komt de radicale omslag in het groenbeleid vandaan?
De Structuurvisie Groen noemt groen belangrijk voor de ‘aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad’. De gemeente Gouda neemt een langzame afname waar en daarop wordt nu ingegrepen.

Aan de andere kant staan er nieuwe uitdagingen op de agenda die nopen tot actie. Dan hebben we het over aanpassingen die het veranderende klimaat van de stad vraagt; de zogenoemde klimaatadaptatie. Denk aan waterberging, om grote hoeveelheden water tijdens hoosbuien te kunnen bergen. Maar ook aan de warmte in wijken met veel verharding, de zogenoemde hittestress. Die wordt veroorzaakt doordat steen meer warmte vasthoudt en afgeeft aan de omgeving dan groen doet. In 2017 werd de impact van hittestress landelijk aan de orde gesteld. Ook voor Gouda geldt dat de binnenstad ’s zomers tot wel 3 graden warmer kan worden in vergelijking met het groen buiten de stad.

Is het moeilijk om Gouda groen te houden?
Groen moet in de toekomst ‘minstens behouden blijven’, stelt de Structuurvisie Groen. Dat lijkt logisch, maar is zeker niet vanzelfsprekend. Gouda wil tot 2030 duizenden woningen (excl. Westergouwe) realiseren binnen de bestaande stadsgrenzen. Nieuw groenbeleid moet voorkomen dat het groen dan verder in de verdrukking komt.

Advertisements

Welke regels moeten dat organiseren?
De Structuurvisie Groen stelt een vijftal spelregels op voor nieuwe planontwikkeling in de stad. De belangrijkste: ‘bij nieuwe planontwikkelingen dient 15% van het totale projectgebied openbaar groen te worden’. Projectontwikkelaars kunnen dit afkopen wanneer het onhaalbaar blijkt. Dat mag via compensatie buiten het projectgebied. Ook mag een marktconform bedrag per m2 worden gestort in het Groenfonds. Dit geld mag dan weer gebruikt worden door bewonersinitiatieven.

Voor wie is het Groenfonds bedoeld?
Voor groeninitiatieven van Goudse burgers. De gemeente Gouda heeft een aantal wijken vastgesteld waarin het groentekort het grootste is. De binnenstad gaat voorop, maar ook de Kadebuurt, Kort Haarlem, Korte Akkeren en Gouda Noord staan op het lijstje. Op verzoek van de Raad werd Goverwelle toegevoegd. Deze wijken krijgen voorrang bij het aanleggen van groen.Hoe word het Groenfonds gevuld?

De gemeente heeft om te beginnen €100.000,- in het fonds gestort vanuit de Rioolheffing. Nieuw groen ‘is gunstig voor het rioleringssysteem’, verklaart het College van B&W die keuze. In de komende jaren wordt achtereenvolgens €200.000,- (2019), €400.000,- (2020) en twee maal €700.000,- (2021/2022) in het Groenfonds gestort. Ook verwacht men een aanvulling uit de 15% regel vanuit ontwikkelaars.

Wat vinden projectontwikkelaars hier eigenlijk van?
De Structuurvisie Groen lag tussen 13 november en 19 december 2018 ter inzage, de uitkomst daarvan werd deze week bekendgemaakt. “Bouwers, ontwikkelaars en vastgoedondernemers hebben maar 1 zienswijze ingediend”, stelde wethouder Rogier Tetteroo tevreden vast. Volgens de wethouder een signaal dat de bouwende partijen er positief tegenover staan. Er zijn trouwens ook twee zienswijzen van wijkteams binnengekomen. De Structuurvisie is aangepast en gaat nu opnieuw naar de Gemeenteraad.

In het komende jaar zal Weekblad deGouda uitgebreid stilstaan bij het nieuwe groenbeleid in onze gemeente. Wordt vervolgd!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

02-02-2019 14:20