Nederland Zoemt, Bijen tellen bij kinderboerderij De Goudse Hofsteden

Gouda – Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Nederland Zoemt zet zich in voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Op 13 en 14 april organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling. Ze willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat ze ze beter kunnen helpen. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Je kunt dit thuis doen maar ook op de kinderboerderij.

Op kinderboerderij De Goudse Hofsteden aan de Bloemendaalseweg 34a zijn meerdere bijenvolken te vinden (met honingbijen) maar ook wilde bijen.
Tussen 13.30 – 15.00 uur kunt u op zaterdag 13 en zondag 14 april helpen met het tellen van de wilde bijen. Onze imker is aanwezig om vragen te beantwoorden en wie weet kunt u een kijkje nemen in een van onze bijenkasten. Ook vind u informatie over wilde bijen, bij vriendelijke tuinen, het maken van zaadbommen en hoe u zelf een bijenhotel kan maken. Er is een quiz over bijen en kinderen kunnen knutselen en meedoen aan de kleurwedstrijd. Voor de winnaar is er een bij vriendelijke prijs!

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

09-04-2019 09:00