Mozaïek Wonen ziet weer ruimte om te investeren in nieuwbouw

Na een aantal jaren van bezuinigen, is er in 2015 bij Mozaïek Wonen weer ruimte gekomen om voorzichtig te investeren in nieuwbouw, duurzaamheid en het matigen van de huurprijzen. “De afgelopen jaren hebben we een pas op de plaats gemaakt. Dit jaar zetten we een stap vooruit”, aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen in het digitaal verschenen jaarverslag 2015.

Om huurders met de lage inkomens zoveel mogelijk te ontzien, verhoogde Mozaïek Wonen per 1 juli 2015 de huur met maximaal 1,5 procent in plaats van de toegestane 2,5 procent en maakte geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Om een nog groter woningaanbod beschikbaar te maken voor huurders met huurtoeslag, verlaagde Mozaïek Wonen voor een deel van de woningvoorraad de huurprijzen voor nieuwe huurders.

Beschikbaarheid betaalbare huurwoningen
Omdat er steeds meer huishoudens zijn die de eindjes aan elkaar moeten knopen, is de verwachting dat de komende jaren meer mensen in aanmerking komen voor sociale huisvesting. Nu al moet Mozaïek Wonen bij iedere woningtoewijzing woningzoekenden teleurstellen. Om meer woonruimte beschikbaar te maken en daarmee de slaagkans voor woningzoekenden te verbeteren heeft Mozaïek Wonen in 2015 veertien appartementen aangekocht in Gouda in Korte Akkeren. Mozaïek Wonen zoekt op dit moment samen met gemeenten naar locaties voor nog meer nieuwbouw van betaalbare huurwoningen.

Advertisements

Duurzaamheid
In 2015 gaf Mozaïek Wonen 2,7 miljoen euro uit aan energiebesparende maatregelen van de woningen. Zo is bijvoorbeeld bij 140 woningen aan de Ridder van Catsweg de collectieve verwarmingsinstallatie vervangen door individuele hoogrendements-ketels. Daarmee besparen huurders op hun energieverbruik. In 2015 is besloten om van 2016-2018, naast de 5,8 miljoen euro, nog eens 2 miljoen euro extra te investeren in energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit het isoleren van nog meer woningen en de mogelijkheid voor huurders om zonnepanelen op de woning te plaatsen.