Monumentale muur IJsselhof in slechte staat

Gouda – De monumentale muur van begraafplaats de IJsselhof is er slecht aan toe. Dat blijkt uit een reactie van een lezer van deze krant op onze berichtgeving over het matige onderhoud van de Goudse begraafplaats.

De muur vertoont al jaren diverse scheuren en veel voegwerk tussen de -toch al zachte steensoort – is verdwenen.

 Volgens de briefschrijver, zelf monumentenambtenaar bij een andere gemeente, gaat het gebrek aan onderhoud ten koste van de constructie van de muur, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Advertisements

ODMH verantwoordelijk voor inspectie monumenten
Sinds de overdracht van de IJsselhof door de gemeente aan uitvaartorganisatie Yarden, in 2007, is Yarden (nu vallend onder Dela) verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats in brede zin.

De gemeente, zo verkondigde zij eerder in een reactie aan deze krant, heeft alleen nog publieksrechtelijk bevoegdheden die betrekking hebben op opgravingen en monumentale bouwwerken.

Wij gaven daarop het signaal over de bedroevende staat van de muur af bij de gemeente, die vervolgens de Omgevingsdienst Hollands Midden (ODMH) instrueerde om een controle uit te voeren. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inspectie van monumenten, zo liet men ons weten.

Artikel gaat verder na de foto

Dela aan zet
ODMH kwam na controle terug met de mededeling dat de monumentale muur van de begraafplaats in slechte staat verkeert. Er dient voeg- en metselwerk plaats te vinden.

Volgens de gemeente zal ODMH Dela, als verantwoordelijke erfpachter, verzoeken dit noodzakelijke onderhoud uit te voeren, onder verwijzing naar de verordening waarin de onderhoudsplicht monumenten is vastgelegd.

En de andere monumenten dan?
Rest ons de vraag wat er was gebeurd als wij niet het signaal van onze oplettende lezer hadden afgegeven. In hoeverre controleert ODMH systematisch de monumentale bouwwerken in Gouda?

We vroegen het ODMH.

Een medewerker van de omgevingsdienst laat weten dat Gouda zo’n 1200 monumentale bouwwerken heeft en dat het onmogelijk is om alle gebouwen met een bepaalde regelmaat te controleren.

Hoe gaat het dan wel? Volgens de medewerker reageren zij op signalen van inwoners. Ook zegt hij dat hij en zijn collega’s regelmatig door de stad fietsen en dan hun ogen open houden.

‘Tja, en op de Goejanvanwelledijk fietsen we nu eenmaal wat minder vaak.’ Aldus de medewerker van ODMH. Ondertussen wachten wij de herstelwerkzaamheden van Dela met belangstelling af.

Is het nu IJsselhof of Ysselhof? (in kadertje)
Op de muur van de begraafplaats staat Ysselhof, terwijl in alle schriftelijke berichtgeving wordt gesproken over IJsselhof. Een kleine terugblik:

In 2018 ontstond er in Gouda consternatie over het feit dat Yarden de oorspronkelijke naam Ysselhof, die op de monumentale muur stond, had vervangen door ‘Yardenhuis Gouwestreek’.

Na een golf van protesten van Gouwenaars, daarin gesteund door Christen Unie, beloofde Yarden om de oorspronkelijke naam weer op de muur terug te brengen.

Wellicht een goed moment om de spelling van de naam meteen aan te passen aan de hedendaagse spelwijze, namelijk met een lange IJ?

Yarden koos veiligheidshalve voor de oorspronkelijke spelling: Ysselhof.

Of… is de beginletter Y een stille verwijzing naar hun eigen naam?

09-10-2021 11:00