Mogelijk hulp bij koop KoudAsfalt

De PvdA in Provinciale Staten wil weten of provincie en Rijk kunnen meebetalen aan de aankoop van de voormalig asfaltcentrale KoudAsfalt door Gouda. De gemeenteraad besloot vorige week de aankoop te onderzoeken. Daar staat tijdsdruk op, omdat eigenaar KWS binnenkort de handen vrij wil hebben om het terrein ook aan andere dan de gemeente te kunnen verkopen. Mogelijk komt er een evenemententerrein langs de Hollandse IJssel. Voorstanders van de aankoop zijn inmiddels een petitie begonnen. (Bon AD)