Milo Schoenmaker onthult Gouds ‘Madurodam’

Afgelopen donderdag onthulde de Goudse burgemeester een maquette van zijn stad bij vmbo-school De Meander. Dit project is een goed voorbeeld van hoe je opgedane kennis en kunde meteen gebruikt in een praktijksituatie.

Mavo-leerlingen bouwden vanaf december vorig jaar delen van hun stad na op een schaal van 1:100. Vier klassen ontwikkelden elk een wijk met daarin markante gebouwen en objecten. Die voegden zij uiteindelijk samen tot één ministad van vijf bij vijf meter: ‘MaGoudadam’. De burgemeester sprak zich lovend uit over het resultaat. “Hoe geweldig is het niet voor leerlingen”, zei hij, “dat je zo’n project mag doen, waarin het publiek kan zien hoe jij het geleerde direct hebt toegepast in een levensechte praktijk?”

Leerlingen zien door dergelijke projecten dat de vakken die ze op school krijgen nooit op zichzelf staan. Er is altijd een onderlinge complexe samenhang. Tijdens de lessen Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, aardrijkskunde, technologie, geschiedenis en CKV gebruikten docenten en leerlingen dit project als kapstok om te leren en te oefenen. Het vak Nederlands was daarbij de verbindende factor. Bij wiskunde is het project motiverend om te rekenen met verschillende schalen en om lastige patronen te tekenen van ruimtelijke objecten. Bij aardrijkskunde werden planologische kwesties gevisualiseerd. Het vak geschiedenis spreekt voor zich bij historische gebouwen die Gouda rijk is. Tijdens CKV-lessen (beeldende vorming) vond het daadwerkelijke bouwproces plaats: lekker knutselen, samen!

Advertisements

Leerlingen en hun ouders kunnen MaGoudadam bezichtigen tijdens het Open Huis op 28 januari tussen 17.00 en 20.00 uur.