Mijn Vrijwilligerswerk

Gouda – “Lezen is een basisvoorwaarde om de wereld te kunnen begrijpen. Je moet kunnen lezen en schrijven, anders grijp je overal naast”, zegt Lia Sevenhoven. Zij werkt als vrijwillig coördinator bij de activiteit Laaggeletterden van Humanitas Midden-Holland. Hiervoor was ze jarenlang leerkracht in het speciaal basisonderwijs. “Daarom vind ik dit vrijwilligerswerk zo leuk: het ligt na aan mijn hart.”

Lia Sevenhoven heeft binnen Humanitas Laaggeletterdheid de taak deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Ze geeft startende vrijwilligers die laaggeletterden gaan ondersteunen een cursus als voorbereiding op hun taak. “Wij werken bij Humanitas één op één. Dat betekent dat één vrijwilliger één deelnemer begeleidt. Niet iedereen vindt het fijn in een klasje terecht te komen. Veel deelnemers schamen zich ervoor niet te kunnen lezen en schrijven.”

Dat zit heel diep, weet Lia, vooral bij de mensen die in Nederland geboren en getogen zijn en hier gewoon de basisschool hebben gedaan. Ze vertelt over twee mannen van zeventig jaar die bij Humanitas aanklopten. Beide mannen waren voor het lezen en schrijven afhankelijk van hun vrouwen. Niemand in hun omgeving wist van hun beperking, zelfs hun kinderen niet. Ze hadden het altijd verborgen weten te houden. Dat ging niet langer toen hun vrouwen wegvielen, en nu leren ze zelf goed lezen en schrijven. Lia zet zich met veel passie in voor deze mensen.

Advertisements
Dyslexie

Ze weet vanuit eigen ervaring met dyslexie in het gezin, hoe moeilijk het kan zijn om minder goed te kunnen lezen. Het maakt je afhankelijk van je omgeving. Lia wil mensen juist helpen onafhankelijk te worden. “Je denkt misschien: we hebben nu toch een beeldcultuur, lezen wordt steeds minder belangrijk. Forget it. Het is een en al geletterdheid in deze maatschappij. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, blijf je altijd achterlopen.” De deelnemers aan de activiteit Laaggeletterdheid van Humanitas vormen een gemêleerd gezelschap, zowel wat betreft achtergrond als opleidingsniveau.

Er zijn geboren Nederlanders die nooit goed hebben leren lezen en schrijven, er zijn vrouwen van Marokkaanse afkomst die nooit de kans hadden naar school te gaan, er zijn mensen met andere nationaliteiten die hier zijn komen wonen in de tijd dat de inburgeringscursus nog niet verplicht was. Voor alle deelnemers geldt dat ze al kunnen lezen en schrijven op het niveau van eind groep 3, begin groep 4. Humanitas biedt geen begeleiding aan analfabeten.

Bibliotheek

In haar ruime werkkamer heeft Lia een kleine bibliotheek ingericht met boeken die geschikt zijn voor laaggeletterden. Verder heeft ze allerlei lesmateriaal op heel verschillende niveaus (van de basis tot aan havo/vwo-niveau) waarmee de vrijwilligers aan de slag gaan. Dat materiaal komt van de Stichting Lezen en Schrijven. Vrijwilligers kunnen altijd bij haar aankloppen als ze vragen hebben. Lia steekt vele uren in dit vrijwilligerswerk en dat doet ze graag. “Je kunt in relatief korte tijd mensen een stukje verder helpen. Je bereikt echt iets. Lezen geeft mij heel veel en dat gun ik een ander ook.”

Wat?

De activiteit Laaggeletterdheid van Humanitas Midden-Holland. Daarnaast heeft Humanitas nog de activiteiten: Samen Optrekken, Thuis Administratie en Taalcoaching voor inburgeraars.

Hoeveel vrijwilligers?

In totaal ongeveer 220. De activiteit Laaggeletterdheid heeft vier coördinatoren en 30 vrijwilligers die gekoppeld zijn aan een deelnemer.

Nieuwe vrijwilligers nodig?

Zeker. Voor alle activiteiten zijn nog vrijwilligers nodig die met de deelnemers aan de slag gaan, en er is behoefte aan coördinatoren die vrijwilligers en deelnemers matchen en coachen. Meer informatie:
www.humanitas.nl/afdeling/midden-holland/

 

Werk je ook als vrijwilliger? Mail ons: info@degouda.nl

(Bron: deGouda.nl)

08-04-2018 13:00