Meldpunt verkeer van SP

De SP opent een digitaal meldpunt waarbij de inwoners van Gouda anoniem gevaarlijke verkeersituaties kunnen doorgeven. De Goudse fractie wil gebruikmaken van de kennis van bewoners om de verkeersveiligheid te verbeteren. Via de website kunnen Gouwenaars meldingen maken over gevaarlijke en ongewenste verkeerssituaties voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Aan het eind van de rit, in september, maakt fractievoorzitter Lenny Roelofs de balans op.

Bron: AD