Meest onveilige verkeerssituaties bekend

Gouda — SP presenteerde afgelopen vrijdag 3 maart de resultaten van het onderzoek naar onveilige verkeerssituaties in Gouda. Om 14:00 uur werden in café de Goudse Eend de meest gevreesde verkeerssituaties bekendgemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersplek die volgens Gouwenaars het meest onveilig is, de kruising Goudkade – Onder de Boompjes aan de Koningin Wilhelminaweg is. De tweede meest gevreesde verkeerssituatie is die op het Kleiwegplein en op de derde plaats komt het Pottersplein-Bolwerk.

Onderzoek
In totaal kwamen er kwamen er 122 klachten binnen over 335 onveilige verkeerssituaties via het Meldpunt Verkeersveiligheid van SP Gouda. De respondenten brachten niet alleen gevaarlijke verkeerssituaties aan, ze droegen ook oplossingen voor. Afgelopen zomer vroeg de SP via het meldpunt Verkeersveiligheid Gouda, bewoners naar in hun ogen de gevaarlijke verkeerspunten in Gouda.
De SP is van mening dat veranderingen die Gouwenaars aangaan breder gesteund worden wanneer de burger vanaf het begin betrokken is bij beleidsvorming en procesontwikkeling.

Advertisements

Opvallende uitslag
Opvallend is dat vooral voor fietsers de verkeersveiligheid in Gouda niet hoog is. Daarnaast gingen de meeste meldingen vooral over verkeerde wegindelingen en het gedrag van mede weggebruikers. Welke oplossingen er zijn en of de gemeente iets aan deze gevaarlijke verkeerssituaties gaat doen is nog niet duidelijk.

bron: SP Gouda