Medisch centrum De Praktijk in een boek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het medisch centrum De Praktijk aan de Elisabeth Wolffstraat in Gouda, is onderwerp in een boek dat morgen wordt uitgeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ‘Rekenen op herbestemming’ beschrijft, aan de hand van restauratie-architect Tjeu Bonten, hoe het leegstaande en aan vernielingen ten prooi vallende rijksmonument kon worden omgebouwd tot gezondheidscentrum. De financiering kwam aanvankelijk niet rond, maar doordat Bonten als mede-ontwikkelaar participeerde, lukte de verbouwing uiteindelijk toch. De praktijk ging in 2005 open. De herbestemming van de in 1930 gebouwde Goeman Borgesiusschool, is een van 26 bouwwerken in het boek.(Bron AD)