Ma.26-01: Lezing voor de Historische Vereniging die Goude over “De Raad van Beroerten”

Lezing maandag 26 januari over “De Raad van Beroerten”

Op maandagavond 26 januari a.s. geeft Sander Wassing een lezing voor de Historische Vereniging die Goude over “De Raad van Beroerten”. In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Habsburgse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een antwoord van de Spaanse koning Filips II kon niet uitblijven. Hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. In Brussel aangekomen stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten, al snel Bloedraad genoemd. Hoewel de echte beeldenstorm uitbleef in Gouda, steeg ook hier de spanning. Blijkens onze stadsgeschiedenis “Duizend jaar Gouda” werden zes Gouwenaars door de Raad van Beroerten veroordeeld. Commissarissen namens de ‘Bloedraad’ bezochten de stad in 1568 en tekenden hun verslag op. Hun bevindingen zijn in het Rijksarchief te Brussel terug gevonden. Sander Wassing heeft het gereconstrueerd. Hij gaat uitleggen wat de Raad van Beroerten precies inhield. Wat hadden de veroordeelden volgens de Raad van Beroerten misdaan? Om wie ging het?

Sander Wassing studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij woont in Alphen aan den Rijn. Het afgelopen najaar heeft hij voor diverse historische verenigingen de lezing over de Raad van Beroerten gehouden, steeds toegespitst op de lokale situatie.

Advertisements

De lezing vindt plaats in Sociëteit Concordia, Westhaven 27, Gouda. Aanvang 20.00 uur. De entree is vrij.