Ma.18-05: Alzheimer Café

Maandagavond 18 mei zal er weer een Alzheimer Café zijn in de “Savelberg” , Savelberghof 200 te Gouda. De toegang is gratis. Inloop vanaf 19.00 uur; de bespreking van het onderwerp start om 19.30 uur.

Deze avond zal het gaan over: Steeds weer afscheid nemen. De partner of familie van iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer (dementie) wordt geconfronteerd met steeds verdere achteruitgang van de zieke partner of vader/moeder. Het is een doorgaand proces van afscheid nemen. Dat veroorzaakt veel verdriet, pijn en rouw. Hoe blijf je toch betrokken op je dementerende familielid, vooral na opname in een verpleeghuis? Maar ook: hoe ga je zelf verder na de opname van bv. je partner. En wat gebeurt er met jezelf na het overlijden van een dierbare door dementie.

Al dit soort vragen en aspecten komen deze avond aan de orde. Als gastspreker is aanwezig ds. Anton Admiraal van de Dienst Geestelijke Verzorging van Zorgpartners.In zijn werk op “De Hanepraij”in Gouda komt hij herhaaldelijk in contact met patiënten en hun familieleden. Hij vertelt vanuit een ruime praktijkervaring.

Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp is van harte welkom. Er is ook een stand aanwezig met voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland.