Ma.17-11: Alzheimer Café

Maandag 17 november is er weer een Alzheimer Café in “De Reehorst”, Treebord 19 te Reeuwijk. Inloop vanaf 19.00 uur en de bespreking van het onderwerp begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.
De avond staat in het teken van het onderwerp: “Waarmee kan de ergotherapeut u helpen?” Rosan Tiggeloven, als ergotherapeute werkzaam bij Zorgpartners Midden Holland, zal u deze avond informeren hoe door (egotherapeutische) hulpmiddelen het dagelijks functioneren van mensen met dementie kan verbeteren. Ook adviseert de ergotherapeut familieleden of mantelzorgers en is hen tot steun. Vaak kunnen mensen met dementie, waaronder mensen met de ziekte van Alzheimer, door ergotherapie langer thuis blijven.

Het tweede deel van de avond kunnen de belangstellenden hun vragen stellen aan de inleider en ook met elkaar contact hebben. Uitwisseling van ervaringen en het met elkaar kunnen spreken over de problemen die men ervaart met dementerende partners/familieleden is een belangrijk onderdeel van de avond.