Ma.16-11: Alzheimer Café

Voor het laatst dit jaar wordt in Reeuwijk een Alzheimer Café georganiseerd.
U bent van harte welkom maandag 16 november vanaf 19.00 uur in “De Reehorst”, Treebord 19 te Reeuwijk.
De toegang is gratis.
Het onderwerp van de avond is: Wat kan de huisarts doen voor iemand met dementie
en zijn/haar familieleden?

Miriam Gerritsen, huisarts in Reeuwijk, vertelt ons, door middel van een interview, over haar ervaringen met mensen met dementie en hun partner/familie. De meeste mensen gaan, als ze iets aan hun gezondheid mankeren, het eerst naar de huisarts. Daar bespreken ze hun klachten of ze leggen hun probleem voor. De huisarts kan zelf vaak hulp bieden, of de huisarts verwijst op een zorgvuldige manier mensen door naar andere zorg/hulpverleners. Zo ook bij vermoedens van dementie. Als de huisarts daar voldoende signalen voor krijgt vind vaak een doorverwijzing plaats naar de geriater, die verder kan bepalen of er sprake is van dementie en ook welke vorm van dementie. (bv vasculaire dementie, ziekte van Alzheimer..enz) Ondersteunende hulp naar partners/mantelzorgers is een ander belangrijk aandachtspunt voor de huisarts. Doorverwijzing naar een casemanager is vaak van belang.
Deze avond biedt voluit gelegenheid tot het stellen van vragen aan de huisarts. Het onderlinge contact van lotgenoten met elkaar wordt ook erg gewaardeerd.
Een stand met informatie over dementie en aan dementie gerelateerde onderwerpen is aanwezig.