Ma.11-04: Lezing van Dr Wim Wattel : ‘Wij zijn meer dan ons brein’

Op uitnodiging van de Federatie Gouda geeft Dr Wim Wattel op 11 april de lezing: ‘Wij zijn meer dan ons brein’. Wattel reageert hiermee op de discussie of wij wel of niet over een vrije wil beschikken. Toen Abraham op weg ging uit Haran beantwoordde hij daarmee volgens Genesis aan een Godsspraak. Tegenwoordig zouden we misschien zeggen: ‘Zijn hart achterna’. Of stond het allemaal in de sterren geschreven?

Dr. Wim Wattel studeerde biologie. Zijn leven lang heeft hij zich geïnteresseerd in raakvlakken tussen geloof en wetenschap.

De lezing wordt gehouden op maandagavond 11 april, 20.00 uur in de St. Joostkapel aan de Lage Gouwe 134. De avond wordt georganiseerd door de Federatie Gouda, de toegang is vrij.
De Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken. Kijk voor meer informatie op www.federatiegouda.nl .

Advertisements