Lintjesregen in Gouda

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gouda – Vandaag ontvingen 10 Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Salet in de raadzaal in het Huis van de Stad.
Mevrouw J. Been – van der Vis
Mevrouw J. Been – van der Vis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is vanaf 1982 actief voor de Nederlands Hervormde Kerk (tegenwoordig Protestantse Kerk Nederland) wijkgemeente De Oostpoort. Zij leidde de tienerclub, de Alphacursus, was betrokken bij de kindernevendiensten, GO!Kinderwerk, is lid van het gebedsteam en zij onderhoudt de contacten met een kerk in Oeganda. Ook was zij in 2013 en 2014 voorzitter van het Kerstwandeltheater. Daarnaast is zij voorzitter van de stichting Open Huis Gouda/Er is Hoop, vrijwilliger bij de Stichting Healing Rooms en voorzitter van de Stichting Behoud Hertenweide in Kort Haarlem.
De heer K.J. Bolt
De heer K.J. Bolt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich gedurende diverse perioden en in verschillende functies ingezet voor de Gereformeerde Kerk in Gouda. In 2010 werd hij voorzitter van de Algemene Kerkenraad en heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de fusie tussen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente in Gouda. Tevens was hij actief voor het Dick Bosfonds en was hij enkele jaren burgerraadslid. Momenteel is hij binnen de PvdA actief in de landelijke werkgroep Zingeving en Levensbeschouwing.
De heer A.J. Bremer
De heer A.J. Bremer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds 1987 als vrijwilliger actief in verpleeghuis Bloemendaal en sinds 2013 in de Hanepraij. Hij is tevens penningmeester van de vereniging Vrienden van de Hanepraij (voorheen vrienden van verpleeghuis Bloemendaal). Daarnaast is hij chauffeur en bestuurslid van de vereniging Buurtbus Reeuwijk en helpt hij als vrijwilliger van de ANBO leden bij het invullen van de belastingaangifte.
De heer S. Edrabla
De heer S. Edrabla is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is vanaf 2000 actief als vrijwilliger. Bij de stichting Alouan was hij actief bij activiteiten voor jongeren in de wijk Korte Akkeren en als buurtvader. Bij buurthuis de Speelwinkel organiseerde hij sportactiviteiten voor jongeren. Sinds 2017 is hij vrijwilliger bij Kwadraad, onder meer als lid van het sociaal team en gastheer van buurthuis de Walvis.
Mevrouw L.J.C. Heerkens
Mevrouw L.J.C. Heerkens – van Waas is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij maakt al meer dan dertig jaar de kostuums van grote uitvoeringen van dansstudio Gouda (voorheen Balletstudio Elly Pijpers) en sinds 2006 ook voor de jaarlijkse uitvoeringen van musicaltheater Mirakel.
De heer J.M. van Herk
De heer J.M. van Herk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gedurende zijn gehele loopbaan bij de rijksoverheid heeft hij zich ingezet voor veilige mijnbouw en diep ondergrond in Nederland. Als pater familias van de mijnbouw heeft hij onder meer een bepalende rol gehad bij het terugdringen van gaswinning in Groningen, voor de nazorg van steenkoolwinning in Limburg, het in kaart brengen van de risico’s van Geothermie en de veiligheid van zoutcavernes in Twente.
De heer R.J. ’t Hoen
De heer R.J. ’t Hoen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1999 is hij actief voor de tennis- en squashvereniging De Sluipers. Hij is tevens bestuurslid van de watersportvereniging Jachtclub Reeuwijk. Daarnaast is hij sinds 2013 hij voorzitter van het bestuur van de stichting Dierenweide Goverwelle.
De heer J.M. Kamperman
De heer J.M. Kamperman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds 1990 actief voor de ouderkern Gouda en Midden-Holland van de Stichting Down Syndroom. Vanaf 1993 is hij actief bij de wijkgemeente Ontmoetingskerk, voorheen de Vredeskerk. Vanaf 2006 is hij actief als trainer en coördinator van het zaterdagochtend zwemmen bij de Invaliden Sportvereniging Gouda. En sinds 2011 is hij ook (vice) voorzitter van het Christelijk koor Menorah.
Mevrouw J.M. Löwik-Eeftink
Mevrouw J.M. Löwik-Eeftink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is oprichter en secretaris van de Stichting Hedendaagse Kunst en Religie. Daarnaast is zij actief bij het project School’s Cool en de Soroptimistenclub Gouda. Voor de Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland was zij actief als fondsenwerver. Ook was zij een periode bestuurslid van Rabobank Gouwezoom en van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
De heer A. Schulenklopper
De heer A. Schulenklopper is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Naast trainer/instructeur in zijn sportschool Den Edel Fun to be fit is hij ook een toonaangevende trainer/coach binnen de jiu jitsu in Nederland. Hij heeft een jeugdselectie jiu jitsu opgezet die hij zelf traint en in zijn vrije tijd coacht en begeleidt naar toernooien. Zijn pupillen hebben in de afgelopen jaren vele medailles gewonnen bij Nederlandse en internationale toernooien. Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? Mail het ons via redactie@degouda.nl Download nu deGouda App voor iOS en Android  26-04-2019 13:00