Leerlingen terugval De Vuurvogel

De Vuurvogel, die in 2008 in het leven is geroepen als onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde kinderen, is flink gedaald en telt nu nog maar 33 kinderen. Na de zomer van 2017 gaat het deel uitmaken van de Oostvogel, een school voor speciaal basisonderwijs. Vorig jaar telde de school nog zestig kinderen. Op dinsdag 13 oktober houdt de school een algemene informatieavond, met als thema slim of hoogbegaafd.