Kom aan een boom en je hebt een conflict

Gouda – Neem als voorbeeld het programma van de Rijdende Rechter. Bij ongeveer de helft van de ruzies tussen buren is wel een boom in het spel. Bomen worden aan de ene kant de hemel in geprezen waar aan de andere kant (van de schutting) geklaagd wordt over de schaduw of het afgevallen blad. En echt, het is soms centimeterwerk om te kunnen beoordelen of de betreffende boom “schuldig” is of niet.

Is het de kruin, de wortel of de hele boom de oorzaak van een conflict?
Nou, dat maakt niet uit want het is simpelweg de mens die zich aangesproken voelt als een buurman of een dienstdoende ambtenaar een beslissing over het voortbestaan wil nemen.
Vooral bij lieden die het milieu hoog in het vaandel hebben, draait het om de kruin. De kruin werkt luchtzuiverend en dus wordt snoeien gevoeld als amputatie. Ook al wordt behoorlijk daglicht en zonlicht bij omwonenden voor een groot deel ontnomen, zoals bijvoorbeeld bij flats aan de Ridder van Catsweg, snoeien is er niet bij. Behalve bij burenruzies zijn het ook gemeenten die om de kruin geen bemiddeling wensen. Er zijn genoeg mediators die bij echtscheidingen in actie komen en die zouden bij kruinen ook best eens hun diensten kunnen bewijzen.

Het verwijderen van een hele boom of bomen kan uitlopen op een oorlogsverklaring
Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in o.a. Waddinxveen, waar het beleg jaren duurde en in Gouda is het Gloriantplantsoen een goed voorbeeld. In dergelijke gevallen komen bewoners in opstand tegen gemeentebestuurders en andersom. Iedereen haalt alles uit de kast om zijn of haar gelijk te krijgen. Als bomendokters niet overtuigend genoeg zijn, is men bereid om zelfs universitaire hulp uit Wageningen erbij te slepen. Opvallend is tevens dat als het bomen betreft, de nuance vanaf het begin afwezig is. Hakken in het zand bij meestal beide partijen.

Advertisements

Wortels van grote bomen doen ook een duit in het (conflict) zakje
Kijk, kruinen en takken kun je snoeien, maar alleen als iedereen het er over eens is. Een wortel van een grote boom is echter lekker eigenzinnig. Die groeit uit naar de plek waar het meeste water en voeding te vinden is. Zonder maar een moment aan de passerende mens te denken, kruipen de wortels onder een stoep door of onder een fietspad, een weg, een schutting of een hek. Net zoals de voeten van een kind groeit ook de wortel door. Het is heel simpel; wat de kruin vraagt moet de wortel leveren. En kort je de wortels in dan moet je dat ook met de kruin doen anders is de overlijdens akte al getekend. Het kan echter wel; wel eens de geknotte Platanen in Zuid-Frankrijk gezien?

Een wortelbult is gewoon een aanvulling op veel andere bulten
Een wortelbult onder een rijweg is, met name in Gouda, gewoon een aanvulling op hobbels die er door onderheide rioleringen en kunstmatig aangelegde drempels toch al zijn. Maar wortels die een stoep durven opduwen maken het echter te bont. Een hobbelige stoep schaadt het aanzien van de straat en bij veel straten de stad. En zo kent Gouda alweer een langslepend conflict, in dit geval aan de Nieuwe Haven. De gemeente, de bewoners en zelfs buitenstaanders bemoeien zich met de wortels en daarmee de bomen die verwijderd zouden moeten worden. In feite gaat het om een keuze tussen een hobbelige stoep en het verwijderen van een aantal bomen. Over het juiste aantal wordt nog eens ook druk gesteggeld. Een uitdaging aan alle partijen om het bomenprobleem eens relativerend te benaderen. Voor sommigen niet eenvoudig maar het moet kunnen. De hakken uit het zand dus.

Redactie: Cor Sul

12-01-2022 112:00