Kinderboerderij zoekt sponsor

Sponsoractie voor nieuwe keuken kinderboerderij De Goudse Hofsteden
De kinderboerderij wil de verkoopactiviteiten in de kantine verder gaan uitbreiden om extra inkomsten te genereren. Dit is nodig vanwege de forse bezuinigen op de gemeentelijke subsidie vanaf dit jaar. Echter voldoen de keuken en verkoopruimte niet meer aan de huidige eisen en zullen deze verbouwd en vernieuwd moeten worden. Er zijn al verschillende acties op touw gezet om het benodigde geld bij elkaar te krijgen, onder meer door de stichting Gouda Raakt en de bewonersvereniging 12Hoeven. Er zijn tekeningen gemaakt, een aannemer heeft toegezegd tegels te leveren en een loodgieter heeft zijn kunde aangeboden.

Sponsoren gezocht
Echter daarmee is de kinderboerderij er nog niet. De kinderboerderij beschikt zelf niet over de financiële middelen om dit project te kunnen realiseren en is daarvoor afhankelijk van sponsoren, anders kan dit project geen doorgang vinden. Daarom doet de kinderboerderij hierbij een oproep voor meer sponsoren die in arbeid, materiaal of geld een bijdrage willen leveren aan dit project, zodat de inkomsten uit de kantine een stevige, structurele bijdrage kunnen gaan vormen. Als tegenprestatie wordt de sponsor vermeld op de kinderboerderij en op onze website.
Wilt u hier meer over weten of sponsor worden? Neem dan contact op met Sandra Harkes – beheerder sandra@kinderboerderijgouda.nl en 0182-514219