Kind krijgt vrijwel nooit achternaam moeder

Baby asleep on his father's chest.

Hoewel de mogelijkheid er al een aantal jaren is, kiezen de meeste Goudse ouders er niet voor om hun kind bij de geboorte de achternaam van de moeder te geven. Al neemt dit wel de laatste periode toe. In 2015 werd drie keer een Gouds kind bij de geboorte de achternaam van de moeder toebedeeld. In 2016 staat de teller op vijf. Gehuwde ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen:die van de vader of van de moeder. Deze keuze geldt dan wel voor alle volgende kinderen in het gezin. In 95 gevallen kozen ongehuwde ouders dit jaar voor de achternaam van de vader.

bron: AD