Kaasseizoen geopend!

De eerste kazen werden per schip uit de groene polders rond de stad aangevoerd. Met kaasbrikken werden de kazen naar de GOUDA KAASMARKT gebracht. Op de Markt werden ze door een grote groep Goudse kinderen en kaasmeisjes en –jongens enthousiast onthaald. Om 10.00 uur opende wethouder Daphne Bergman de GOUDA KAASMARKT en luidde onder toezicht van alle kinderen de bel: het (Goudse) kaasseizoen is hiermee geopend. ‘s Middags werden twee nieuwe Ere Waegemeesters, directrice van de Goudse Schouwburg en oud-directeur van Rabobank Gouwestreek, opgenomen in het Gilde Der Ere Waegemeesters. De GOUDA KAASMARKT wordt tot en met 27 augustus iedere donderdag van 10.00 tot 12.30 uur gehouden (behalve op Hemelvaartsdag 14 mei). Voor de kinderen zijn er speciale oud-Hollandse kaasspelen.