Jan van Dijk teruggetreden als bestuursvoorzitter G50+ partij

Tijdens een druk bezochte Algemene Leden Vergadering van Gouda’s 50+ partij is Jan van Dijk officieel teruggetreden als bestuursvoorzitter. Halverwege 2014 gaf hij al aan te stoppen vanwege zijn leeftijd, 76 jaar en gezondheidsredenen. Hij vond het welletjes na een politiek leven van 60 jaar. In die 60 jaren heeft hij een scala van bestuurlijke functies bekleed, zowel landelijk, provinciaal als lokaal in Gouda.

Toen hij 16 jaar was werd hij lid van de VVD. Bij de JOVD is hij voorzitter van de Goudse afdeling en van District Zuidwest (Zuid-Holland en West Brabant geweest. Daarna heeft hij bij de landelijke bestuursvereniging VVD en in de Goudse VVD afdeling 6 jaar een bestuursfunctie bekleed.

Namens de VVD Gouda heeft hij 28 jaar als raadslid in de Gemeenteraad gezeten en ook was hij daar 2 jaar wethouder.
In de Provinciale Staten was hij 25 jaar Statenlid.
Bij Midden-Holland is hij 4 jaar lid van het dagelijks bestuur geweest (toen nog met 24 gemeenten)
Na ruim 50 jaar VVD stapte hij in 2005, samen met enkele andere VVD fractieleden, over naar de Gouda’s 50+ partij.
Daar is hij 4 jaar raadslid geweest en in 2010 werd hij bestuursvoorzitter.

Advertisements

Jan van Dijk werd door de vicevoorzitter en door de fractievoorzitter bedankt voor zijn inzet, goede adviezen en vooral zijn vriendschap.
Tijdens zijn afscheidswoord liet hij weten dat hij nog steeds lid is van zijn jeugdliefde, de landelijke VVD, maar dat Gouda’s 50+ partij diep in zijn hart geworteld zit. Hij zal de partij blijven steunen en adviseren en benadrukte de vriendschap in de afgelopen jaren bij de partij.
Ook gaf hij aan dat er een groot terrein braak ligt en dat er naar nieuwe leden gezocht moet worden om samen de belangen van de 50plusser In Gouda te kunnen behartigen en verdedigen.

Op dezelfde avond werd ook afscheid genomen van Jan van Veenendaal, die voor Gouda’s 50+ partij 10 jaar lang voor de Financien zorgde. Het bestuur is weer tot 5 personen aangevuld. Op later tijdstip zal de invulling van het nieuwe bestuur bepaald worden.