Gouda – In een tijd dat we ons steeds meer verdiepen in het milieu van onze aardbol, komt in dit jaargetijde ook de stoomboot van Sinterklaas in beeld. Hoe gaat de goedheiligman met het milieu om? Dus alle reden om maar eens in het heden en verleden te duiken en met name wat betreft zijn tocht van Spanje naar Nederland.

Halverwege de 19e eeuw wilde Sinterklaas voor het eerst naar Nederland varen.
Voor die tijd was hij een mythisch persoon en nog niet of wellicht beter gezegd, niet meer zichtbaar. Daarvoor zou een overtocht heel moeilijk geweest zijn want er waren nog geen stoomboten die én personen én veel pakjes konden vervoeren. Je moet er toch niet aan denken dat de Sint en z’n Pieten met een zeilschip de Lage Landen moesten opzoeken. Te weinig wind en ze komen te laat en met teveel wind hangen alle Pieten kotsend over de railing en schieten ze door naar Denemarken. De komst van stoomboten van enig kaliber rond 1850 bracht de oplossing.

Het schijnt dat de Nederlandse onderwijzer, Jan Schenkman, de Sint uit Spanje liet komen
Waarschijnlijk mede ingegeven door de mogelijkheid van vervoer per stoomboot. In deze tijd kijken we met enige afschuw naar stoomboten die ook nog kolengestookt zijn! Schadelijke uitstoot was toen nog niet aan de orde, sterker nog de zwarte roetwolken hadden een nevenfunctie. Als de Pietermannen (de vrouwelijke versie bestond toen nog niet) hun zwarte kleur moesten krijgen, gingen ze lekker op het dek liggen. De roetwolken deden de rest. Bijkomend voordeel was dat ze in Nederland zich niet eerst door een paar schoorstenen moesten laten zakken om zwart te worden.

Advertisements

Zeeschepen op olie als alternatief voor stoomboten op steenkool
Men zegt dat de Sint wel degelijk gevoel heeft voor het verbeteren van het milieu. Hij wilde het -opgebouwde imago van zijn stoomboot vol pakjes echter niet verloren laten gaan. Bovendien -zouden dan alle liedjes waar stoomboot in voorkomt, -aangepast moeten worden. Dat is bijna ondenkbaar. Hij stapt dus met zijn gevolg geruisloos over naar het modern zeeschip. Je zult denken “dat is geen haar -beter dan een stoomboot met z’n vervuilde steenkool”. Welingelichte bronnen echter zeggen dat de Sint inmiddels gebruik maakt van een zeeschip dat op niet vervuilde olie vaart. (Aan scheepsdiesel worden vaak allerlei vervuilende restproducten toegevoegd) Maar deze positieve wending kon hij niet over de “daken schreeuwen” zonder de mythe van de stoomboot geweld aan te doen. Hij is immers een kindervriend en wil de tere hartjes niet kwetsen…

Incognito heeft de Sint een Nederlandse rederij bezocht die LNG schepen inzet
Bij de Sint is de wil er dus echt wel om het milieu te sparen. Hij is ook slim genoeg om t.z.t. een LNG schip met neprook aan te laten meren. Toch is er nog één pijnpuntje. Zeeschepen kunnen niet op de Nederlandse binnenwateren varen. Dan stap de Sint noodgedwongen over op een lokale stoomboot. Hier ligt dus een schone taak voor Nederlandse bestuurders en ontvangstcomités. En ja, zonder vervuilende rook uit de schoorsteen van een stoomboot, moeten de Pieten nu eerst een paar keer door de schoorsteen. Vandaar waarschijnlijk de benaming ‘Veegpieten’.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

01-12-2018 08:00