Inzet sportclubs kan slimmer(?)

Sportaccommodaties in Gouda moeten slimmer en commerciëler worden gebruikt. Hiermee kunnen verenigingen meer eigen inkomsten generen. De kansen voor alle sportclubs zijn echter niet gelijk. Dat blijkt uit een ‘quick scan’ die de gemeente Gouda heeft laten uitvoeren. Volgens de gemeente is de vraag gerechtigd of kleine en kwetsbare verenigingen naar de toekomst toe nog wel bestaansrecht hebben. De gemeente benadrukt hierbij dat het opleggen van fusies niet wenselijk is. Ook wordt het functioneren van Sport punt Gouda onder de loep genomen, dat een groot deel van de Goudse sportaccommodaties in beheer heeft, zoals het nieuwe zwembad ‘Groenhovenbad’. (Bron AD)