Inzamelactie voor Voedselbank Gouda levert 1,2 miljoen Douwe Egberts punten op!

De inzamelactie van Douwe Egberts punten, die eind vorig jaar is gehouden, is uiterst succesvol geweest. De actie heeft in totaal 1,2 miljoen punten opgebracht. Hiermee kunnen in totaal 2.760 pakken koffie aan de Voedselbank Gouda worden geschonken. De inzamelactie was een gezamenlijk initiatief van de Lionsclubs van Gouda, Gouda-Bloemendaal en Gouda-Reeuwijk.
De actie werd in december georganiseerd in samenwerking met een groot aantal supermarkten en enkele andere organisaties in Gouda, Reeuwijk en Moordrecht, die bereid waren om een inzamelbox in hun filiaal te plaatsen. De uiteindelijk verzamelde Douwe Egberts waardepunten werden nog eens door Douwe Egberts verhoogd met 15%.
Dankzij de actie kan de Voedselbank meer mensen, die zich dat op dit moment niet kunnen permitteren, van een kopje koffie laten genieten. De Lionsclubs en de Voedselbank spreken hun dank uit aan alle inwoners, die bereid zijn geweest om hun Douwe Egberts punten af te staan en de moeite hebben genomen deze naar één van de inzamelboxen te brengen.