Invoering jeugdzorg in Gouda nog niet op orde

De Goudse regio heeft de zaakjes voor de jeugdzorg nog niet goed op orde. Het ministerie van VWS maakt zich zoveel zorgen, dat wethouders van Gouda en omliggende gemeenten naar Den Haag moeten om tekst en uitleg te geven. Wethouder Rogier Tetteroo laat weten zich geen al te grote zorgen te maken. Hij zegt te verwachten dat alles voor 1 januari, als de taken voor de jeugdzorg van andere overheden naar de gemeenten gaan, rond is. Het gaat om organisatorische zaken, die geen gevolgen hebben voor het geven van jeugdhulp. Volgens Tetteroo en zijn collega’s gaat er ook veel goed. Op schema liggen onder andere het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en zaken die met jeugdbescherming en jeugdreclassering te maken hebben.(Bron AD)