Ineke Verkaaik-Hogervorst ereburger van Gouda

Gouda – Bij haar afscheid als voorzitter van het Historisch Platform is mevrouw C.J.M. (Ineke) Verkaaik-Hogervorst op zaterdag 2 april benoemd tot ereburger van de stad Gouda. Zij ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor haar uitzonderlijke inzet voor de stad Gouda. Burgemeester Verhoeve reikte haar de zilveren erepenning uit na afloop van de cursus Goudologie 2: Coornhert en de Goudse Vrijheid in Cinema Gouda.

Mevrouw Verkaaik-Hogervorst is sinds 2013 voorzitter van het Historisch Platform Gouda. In die rol heeft zij zich op hoog niveau ingezet voor het cultuurhistorisch leven in Gouda en omstreken. In de afgelopen zeer succesvolle jaren Goudologie zijn ruim 500 nieuwe Goudologen opgeleid en enthousiast gemaakt voor rollen binnen andere Goudse historische verenigingen. Daarnaast heeft het Historisch Platform onder leiding van mevrouw Verkaaik-Hogervorst een belangrijke rol gespeeld in de coördinatie en samenwerking tussen de verenigingen en instanties in de cultuurhistorische sector.

Daarbij is mevrouw Verkaaik-Hogervorst actief als lid van de stuurgroep Gouda750, is zij secretaris van de Stichting Sint Jozef Paviljoen en voorzitter van de stadhuiscommissie. In het verleden was zij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van de Goudapot, secretaris van KunstpuntGouda, bestuurslid van Stichting Bibliotheek van het boekenvak en was zij actief voor het Coornhertgymnasium. Hier was zij actief in de medezeggenschapsraad en oudervereniging en heeft zij zich onder meer ingezet voor het werven van fondsen voor het schoolorkest en een entresol in de aula.

Advertisements

Mevrouw Verkaaik-Hogervorst is door Margriet de Kruijf opgevolgd als voorzitter van het Historisch Platform

De zilveren erepenning van de stad Gouda
De zilveren erepenning is een hoge stadsonderscheiding. De penning wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate inzetten. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.