In 2018 daalde WW met 20% in Midden-Holland

uwv

In Midden-Holland daalden de lopende WW-uitkeringen over 2018 met 20%. Bedrijfseconomische en technische beroepen lieten in aantallen de grootste afname zien. Bredere oriëntatie op de arbeidsmarkt blijft heel belangrijk. Zeker nu het economisch goed gaat zijn er kansen om een loopbaanswitch te maken. Werkzoekende administratief medewerkers vinden bijvoorbeeld regelmatig een baan als logistiek medewerker of commercieel medewerker binnendienst. UWV ondersteunt werkzoekenden om zo’n overstap te maken.

Eind december 2018 verstrekte UWV 2.524 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Ten opzichte van november betekende dat een afname van 18 uitkeringen ofwel 0,7%. De procentuele daling komt daarmee iets onder de landelijke trend uit. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef nagenoeg gelijk en bedroeg in december 2,6%. Het landelijke WW-percentage daalde licht, naar 2,9%. In vergelijking met december vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 616. Deze afname van 20,1% is net iets kleiner dan het Nederlands gemiddelde (20,4%). Op jaarbasis daalde het aantal uitkeringen in de regio het meest bij bedrijfseconomische beroepen en technische beroepen. Bij creatieve en taalkundige beroepen was de procentuele daling van WW-uitkeringen het grootst. Voor deze beroepen is de arbeidsmarkt echter nog steeds niet krap.

Niet alle werkzoekenden vinden eenvoudig en snel een nieuwe baan. Als de zoektocht naar werk moeizaam blijkt is het verstandig ook te kijken naar andere beroepen met vergelijkbare competenties. Samen met Leerwerkloket heeft UWV voor een aantal minder kansrijke functies alternatieven op een rij gezet, de zogenoemde overstapberoepen. Deze overstapberoepen zijn gebaseerd op loopbaanoverstappen die werkzoekenden in het verleden hebben gemaakt.

Advertisements

Overstappen: van administratief medewerker naar logistiek medewerker

UWV verstrekte eind 2018 in Midden-Holland 82 WW-uitkeringen aan werkzoekende administratief medewerkers secretariaat. Daar stonden aan het eind van elke maand in 2018 gemiddeld slechts 20 openstaande vacatures op Werk.nl tegenover. Voor werkzoekende administratief medewerkers zijn er meer baankansen voor de functie van logistiek medewerker of commercieel medewerker binnendienst. Voor deze overstapberoepen stonden op Werk.nl per maand gemiddeld de meeste online vacatures open (respectievelijk 50 en 40 vacatures).

Zorg Job Event voor een match

UWV stimuleert werkzoekenden om zich breder te oriënteren op de arbeidsmarkt én brengt werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact. Zoals voor een overstap van administratief medewerker naar logistiek medewerker, maar ook voor een overstap naar een baan in de zorg. Het UWV WERKbedrijf in Gouda deed mee aan het Zorg Job Event eind november. Mensen die werken in de zorg of geïnteresseerd zijn in een baan in de zorg konden kennis maken met verschillende zorginstellingen. UWV gaf deelnemers informatie over de overstap naar de zorg: welke mogelijkheden en opleidingen er zijn. Deelnemers konden zich meteen opgeven voor een competentietest bij het Leerwerkloket. Op het event zelf zijn al meteen 3 deelnemers gecontracteerd. Het aantal vervolggesprekken wordt nog geïnventariseerd. Het Zorg Job Event krijgt een vervolg medio maart in de Week van de Zorg & Welzijn.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

17-01-2019 12:15